UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE

Strategija ulaska i uvođenja novih proizvoda ili usluga na tržište je planirani način prodaje, distribucije i isporuke.

Uvođenje novog proizvoda je uvek složen i izazovan projekat. Ali, ako sa jedne strane imate dobar i inovativan proizvod i sa druge strane potrebno znanje, kreativnost i dobru ideju – onda ste na pravom putu do uspeha.

Mnoge kompanije mogu uspešno da posluju u određenoj tržišnoj niši, a da se nikada ne prošire na nova tržišta. S druge strane, neke kompanije mogu povećati prodaju, svest o brendu i stabilnost poslovanja samo ako uđu na novo tržište.

Razvoj strategije ulaska na tržište uključuje temeljnu analizu potencijalnih konkurenata i mogućih kupaca. Relevantni faktori koji se moraju uzeti u obzir prilikom odlučivanja o održivosti ulaska na određeno tržište uključuju trgovinske barijere, poznavanje lokalnog tržišta, lokalizaciju cena i konkurenciju.

  • Analiza tržišta
  • Izrada strategije tržišnog nastupa
  • Implementacija strategije ulaska na tržište

BENEFITI: Ušteda resursa, brži ulazak na tržište, smanjenje rizika