POSREDOVANJE U PRODAJI

Gold Dust model kreativnog upravljanja ponudom i potražnjom pruža jedinstvenu vrednost svim učesnicima u procesu nabavke i prodaje. Naša sposobnost pravljenja mostova između proizvođača, distributera i kupaca pri pronalaženju pravih proizvoda po pravim cenama štedi resurse svima u lancu.

Usluge za proizvođače

Usluge za proizvođače, vlasnike brenda ili principale.

 • Identifikacija tržišta
  Pružamo vam informacije i analize o stanju i trendovima na tržištu, potrebama i preferencijama kupaca, konkurentskoj ponudi i prilikama za rast i razvoj vašeg poslovanja.

 • Analiza kanala prodaje
  Savetujemo vas o najboljim načinima distribucije vaših proizvoda ili usluga do ciljanih kupaca, bilo da se radi o maloprodaji, veleprodaji, online prodaji ili drugim kanalima.

 • Spoznaja kupaca
  Omogućujemo vam direktan kontakt i komunikaciju s ključnim donositeljima odluka kod potencijalnih ili postojećih kupaca, te vam pomažemo u izgradnji poverenja i lojalnosti.

 • Direktna komunikacija sa donosiocima odluke
  Zastupamo vaše interese i pregovaramo u vaše ime s kupcima o uslovima i cenama prodaje ili zakupa vaših proizvoda ili usluga.

 • Iskustvo u prodaji (prodajna priča i prodajni alati)
  Kreiramo i prezentujemo efikasnu prodajnu priču koja naglašava prednosti, koristi i vrednost vaše ponude.

 • Iskustvo u marketingu (kreiranje marketing alata)
  Pomažemo vam u osmišljavanju i provođenju marketinških aktivnosti koje će povećati prepoznatljivost i atraktivnost vašeg brenda, proizvoda ili usluge na tržištu, kao što su oglašavanje, promocije, sponzorstva, društvene mreže i druge.

 • Analiza tržišta (konkurencija i cenovne pozicije)
  Provodimo istraživanja i analize tržišta kako bismo vam pružili uvid u konkurentsku situaciju, cenovne pozicije i strategije vaših konkurenata, te vam predložili optimalne cene za vaše proizvode.

 • Strateško definisanje route-to-market
  Pomažemo vam u definiranju najbolje strategije za plasman vaše ponude na tržište, uzimajući u obzir vaše ciljeve, resurse, mogućnosti i izazove.

BENEFITI ZA PROIZVOĐAČE: Povećanje profitabilnosti, ušteda vremena i resursa, povećanje vidljivosti proizvođača i proizvoda, poboljšanje imidža, brža dostupnost proizvoda na tržištu kod ciljanih kupaca, bolja komunikacija sa kupcima, predlozi za poboljšanja, povećanje prodaje

USLUGE ZA KUPCE

Usluge za kupce odnosno distributere obuhvataju sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbedio kvalitetan razvoj, nabavka i lansiranje na tržište novih proizvoda ili usluga sa ciljem ostvarivanja vrhunskih rezultata u prodaji.

 • Analiza tržišta i konkurencije
  Sprovodimo istraživanja i analize tržišta kako bismo vam pružili uvid u potražnju, ponudu, konkurenciju, prilike i pretnje na tržištu, koji će vam pomoći u donošenju boljih poslovnih odluka.

 • Ideje za uvođenje novih proizvoda i kategorija za proširenje portfolija
  Pružamo vam ideje i predloge za uvođenje novih proizvoda i kategorija koji će obogatiti vašu ponudu i zadovoljiti potrebe i želje vaših kupaca.

 • Pronalazimo adekvatnog proizvođača za ciljani proizvod
  Pronalazimo i povezujemo vas sa pouzdanim i kvalitetnim proizvođačima koji mogu isporučiti proizvod koji tražite po vašim specifikacijama i zahtevima.

 • Kreiranje brenda i brend priče
  Pomažemo vam u kreiranju vašeg vlastitog brenda i brend priče koja će odražavati vašu viziju, misiju i vrednosti, i time privući i zadržati vaše kupce.

 • Marketing plan
  Izrađujemo i implementiramo marketing plan koji će promovisati vaš brend, proizvod ili uslugu na tržištu i povećati vašu prepoznatljivost i konkurentnost.

 • Nastup na tržištu (kanali distribucije, cenovno pozicioniranje)
  Naš tim vam daje recept za najbolji načinu nastupa na tržištu, odabir kanala distribucije, cenovno pozicioniranje i drugim elementima marketinškog miksa koji će osigurati uspeh na tržištu.

 • Obezbeđivanje konkurentne cene od proizvođača
  Pregovaramo zajedno ili u vaše ime sa proizvođačima o nabavnoj ceni i uslovima nabavke proizvoda ili usluga kako bi ostvarili maksimizaciju profita.

BENEFITI: Ušteda vremena i resursa, poboljšanje imidža, brža dostupnost proizvoda na tržištu kod ciljanih kupaca, ideje za nove kategorije, proizvode i usluge, povećanje prihoda pomoću novih proizvoda i kategorija (inkremental), povećanje profita